Αναδιάρθρωση & διαχείριση υφιστάμενου δανεισμού

Η ανάγκη αναδιάρθρωσης του υφιστάμενου δανεισμού αποτελεί ένα εύλογο αίτημα των Επιχειρήσεων μετά από μία περίοδο συνεχών οικονομικών κρίσεων. Ωστόσο, αυτό δεν παύει να είναι η τελική έκφανση ενός προβλήματος που συνήθως συνυπάρχει – και έτσι μεγιστοποιείται – με άλλες ενδογενείς ή εξωγενείς αδυναμίες της επιχείρησης.

Η ανάκτηση, εδραίωση, επέκταση της εμπιστοσύνης μεταξύ Δανειστή και Δανειζόμενου απαιτεί από τον Δανειζόμενο τη διατύπωση μιας νέας τεκμηριωμένης πρότασης προς τον Δανειστή, που θα καλύπτει άρτια όλα τα ερωτήματα που προκύπτουν στο πεδίο :

Μία ευρεία ομάδα ανθρώπων διαφορετικών ειδικοτήτων της Access Wise Partners (οικονομολόγων, νομικών, λογιστών-φοροτεχνικών, εμπειρογνωμόνων σε όλες τις βαθμίδες διοίκησης) συνεργάζονται με τα στελέχη της Επιχείρησης παρέχοντας υποστήριξη στον πελάτη τόσο κατά τη διαδικασία ανάπτυξης της πρότασης αναδιάρθρωσης δανεισμού, όσο και στο στάδιο της διαπραγμάτευσης αυτής με τους δανειστές.