Σύστημα Ανάλυσης & Καταγραφής Αποτελεσμάτων

Το ποσοτικό και ποιοτικό αποτέλεσμα μιας παραγωγικής διαδικασίας αποτελεί το άθροισμα των επί μέρους αποτελεσμάτων των παραγωγικών φάσεων. Η αντιμετώπιση κάθε παραγωγικής φάσης ως αυτοτελής παραγωγή, με τα δικά της ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα αποτελεί τον πυρήνα του συστήματος καταγραφής αποτελεσμάτων τηςAccess Wise.

Η λεπτομερής σύνδεση του ποσοτικού και ποιοτικού αποτελέσματος με τις επιζητούμενες προδιαγραφές, για κάθε φάση της παραγωγικής διαδικασίας, μας επιτρέπει την παραμετροποίηση του αποτελέσματος της. Η άμεση διαπίστωση ,υστερήσεων, σφαλμάτων ,βλαβών σε κάθε φάση παραγωγής, παρέχει μεταξύ άλλων στη διοίκηση της κάθε εταιρίας :

Το σύστημα καταγραφής παραγωγικών αποτελεσμάτων της Access Wise εφαρμόζεται σε κάθε εταιρία, καθώς για την εφαρμογή απαιτούνται: