Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες συνθέτουν ένα πλέγμα διαφορετικών δράσεων, αναλύσεων, προβλέψεων που αποτυπώνουν σε αξίες την στρατηγική μιας εταιρίας. Η ρεαλιστική αποτύπωση του σχεδιασμού μιας εταιρίας για το μέλλον, απαιτεί εξειδικευμένη ανάλυση των αποτελεσμάτων του παρελθόντος και λεπτομερή καταγραφή του παρόντος της, σε συνδυασμό με την ανάλυση της αγοράς που απευθύνεται σε κάθε χρονική στιγμή.

Η χρηματοοικονομική ανάλυση αποτελεί το βασικό εργαλείο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών καθώς συνθέτει την εικόνα όλων των δράσεων που λαμβάνουν χώρα σε μία επιχείρηση.

Για εμάς η ανάλυση της χρηματοοικονομικής κατάστασης μιας εταιρίας δεν αποτελεί μία απλή καταγραφή αριθμών στις οικονομικές καταστάσεις μιας εταιρίας αλλά την αποτύπωση του αποτελέσματος της στρατηγικής, των αποφάσεων και των ενεργειών που λαμβάνουν χώρα σε κάθε τμήμα της εταιρίας.

Η Access Wise συνθέτει προϊόντα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών που αναφέρονται σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων και κλάδων, προσανατολισμένη στην υλοποίηση με ρεαλιστικούς όρους, του οράματος του πελάτη για βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και επιχειρηματική ανάπτυξη.
Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου / Μελέτη σκοπιμότητας

περισσότερα

Αναδιάρθρωση & διαχείριση υφιστάμενου δανεισμού

περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων

περισσότερα

Διαχείριση Κεφαλαίου Κίνησης

περισσότερα