Σχεδιασμός – Ανάπτυξη Εμπορικών Μοντέλων

Η συστηματοποίηση και η μεθοδικότητα στην εμπορική πρακτική μιας επιχείρησης είναι τα βασικά συστατικά της επιτυχίας της.

Η επιλογή του ορθού Εμπορικού Μοντέλου για την πώληση ενός ή διαφόρων προϊόντων μιας Εταιρίας σε διαφορετικούς τόπους και σε διαφορετικές ίσως πελατειακές ομάδες, αποτελεί μία κρίσιμη επιλογή.

Συνδράμουμε τους πελάτες μας στην επιλογή Εμπορικών Μοντέλων παρέχοντας :