Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης

Καμία επιχείρηση δεν μπορεί να επιβιώσει εάν δεν προσαρμόζεται στις αλλαγές που επιβάλλει η αγορά στην οποία απευθύνεται. Καμία προσαρμογή δεν θα είναι επιτυχημένη εάν η εταιρία δεν αξιολογήσει πρώτα τις ελλείψεις της και τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας, ανθρώπινου δυναμικού, παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων της, σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Η Access Wise αναλύει την υφιστάμενη κατάσταση σε όλα τα επίπεδα (λειτουργικό, εμπορικό, διοικητικό, οικονομικό), ώστε να αξιολογηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, οι τυχόν αδυναμίες, το περιβάλλον δραστηριοποίησης και η κουλτούρα λειτουργίας, για να μπορεί να θεμελιωθεί στη συνέχεια μία βιώσιμη στρατηγική ανάπτυξης.