Ανάπτυξη & Οργάνωση πωλήσεων

Οι πωλήσεις για μια επιχείρηση αποτελούν το μέτρο αποδοχής των προϊόντων της στο αγοραστικό κοινό και υποδηλώνουν την αναπτυξιακή της δυναμική.

Ο σκοπός της Access Wise είναι η βελτίωση της αναπτυξιακής δυναμικής και η βελτιστοποίηση της απόδοσης τους και ως εκ τούτου ,η ανάπτυξη και διαχείριση πωλήσεων, αποτελεί για εμάς έναν κρίσιμο τομέα συμβουλευτικών υπηρεσιών .
Στρατηγική ανάπτυξης πωλήσεων

περισσότερα

Σχεδιασμός – Ανάπτυξη Εμπορικών Μοντέλων

περισσότερα

Ανάπτυξη Δεικτών Απόδοσης- KPI’s

περισσότερα

Εκπαίδευση Προσωπικού Πωλήσεων

περισσότερα