Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με την αντίληψη της Access Wise Partners, η επιτυχής χρηματοδότηση μιας επιχείρησης εξαρτάται από τις πειστικές απαντήσεις που καλείται να δώσει η Διοίκησή της, στα παρακάτω ερωτήματα:

Το ολοκληρωμένο «Οικοσύστημα» προϊόντων, υπηρεσιών, συνεργατών και συνεργαζόμενων εταιριών της Access Wise Partners τίθεται στην υπηρεσία του πελάτη εξασφαλίζοντας όλες τις προϋποθέσεις για την άρτια προετοιμασία του αιτήματος χρηματοδότησης του, είτε σε θεσμικούς φορείς (Τράπεζες Αναπτυξιακός νόμος , επιδοτούμενα προγράμματα), είτε σε ιδιώτες επενδυτές και Fund’s.

Ειδικότερα στο πλαίσιο αναλαμβάνουμε:

Τη διαμόρφωση νέας ή την αναθεώρηση υφιστάμενης στρατηγικής & εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου

Τη διαμόρφωση της επενδυτικής πρότασης – όπου απαιτείται - και του βέλτιστου χρηματοδοτικού σχήματος

Την προσέγγιση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων

Την παρουσίαση του Επιχειρησιακού σχεδίου & της επενδυτικής πρότασης σε θεσμικούς φορείς ή ανεξάρτητους επενδυτές και επενδυτικές εταιρίες - Fund’s

Τη διαπραγμάτευση των όρων χρηματοδότησης με τις Τράπεζες ή τους ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικές εταιρίες

Τη χρήση άλλων διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ, λοιπά ευρωπαϊκά προγράμματα).