Νεοφυής επιχειρηματικότητα (Startups)

Η δημιουργία μιας βιώσιμης νεοφυούς (Start -Up) επιχείρησης δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο στην ύπαρξη μιας καλής επιχειρηματικής ιδέας αλλά απαιτεί ένα ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Μοντέλο το οποίο οργανώνεται στη βάση μιας σειράς ενεργειών. Επειδή «η αρχή είναι το ήμισυ του παντός», οι νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν από την έναρξη των δραστηριοτήτων τους ένα πλήθος κινδύνων και εμποδίων, που οι εμπνευστές των εγχειρημάτων αυτών δεν έχουν υπολογίσει σωστά ή δεν έχουν λάβει καν υπόψη τους.

Δεν είναι τυχαίο ότι η χρηματοδότηση αυτών των επιχειρήσεων γίνεται με τους πλέον δυσμενείς όρους για τους ενισχυόμενους. Παγκοσμίως, ένα πολύ μικρό ποσοστό των νεοφυών επιχειρήσεων επιβιώνουν και πλέον της 5ετίας, ενώ ακόμα μικρότερο ποσοστό τυγχάνει της εκπλήρωσης των οραμάτων και προσδοκιών των εμπνευστών της επιχειρηματικής ιδέας.

Στην Access Wise βοηθάμε τους νέους επιχειρηματίες

Η πρόταση συνεργασίας της Access Wise Partners στους νέους επιχειρηματίες εμπεριέχει:
Έρευνα Αγοράς στην οποία αναφέρεται η επιχειρηματική ιδέα
Προσδιορισμό των ευκαιριών και των κινδύνων που προκύπτουν από την εφαρμογή της
Μετατροπή της επιχειρηματικής ιδέας σε επιχειρηματικό μοντέλο : λεπτομερής ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου
Προσδιορισμός αναγκών Χρηματοδότησης – Βέλτιστο χρηματοδοτικό σχήμα
Αναζήτηση κεφαλαίων – Χρήση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων
Λογιστική, χρηματοοικονομική και φορολογική υποστήριξη μέσα από το δίκτυο συνεργατών μας