Ανάπτυξη Δεικτών Απόδοσης- KPI’s

Στην Access Wise πιστεύουμε ότι αν δεν μπορείς να μετρήσεις κάτι, τότε δεν μπορείς και να το διαχειριστείς. Με αυτή την πεποίθηση, βοηθάμε την επιχείρηση να ορίζει και να παρακολουθεί με ακρίβεια και συνέπεια μέσω αξιόπιστων εργαλείων, όλους τους κρίσιμους δείκτες απόδοσης (KPI’S) που αντανακλούν την πορεία ανάπτυξης των πωλήσεων της. Στους δείκτες αυτούς συμπεριλαμβάνονται :